Company Logo

Het team

Naam Positie
1. Jeanke Voorzitter
2. Kurt Penningmeester / secretaris
3. John Ondervoorzitter / webmaster
4. Dominique Vice-ondervoorzitter
5. Pascal Technisch Verantwoordelijke
6. Steve Horeca Verantwoordelijke
7. Stoffel Quiz Verantwoordelijke (QVee ;-))